Результати хірургічного лікування сонних артерій у хворих із цукровим діабетом

І.С. Пуляєва
2020 Медицина сьогодні і завтра  
Вивчено особливості хірургічного лікування хворих із каротидними стенозами на тлі цукрового діабету. У відділенні гострих захворювань судин ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» з 2015 по 2019 рік виконано 299 каротидних ендартеректомій (у 245 чоловіків і 54 жінок). Пацієнтів було розподілено на дві групи (із цукровим діабетом і без нього). Цукровий діабет відмічено в 76 пацієнтів другої групи. Достовірних відмінностей значущих післяопераційних
more » ... ераційних ускладнень у хворих із діабетом і без нього немає, у осіб із діабетом відмічено один інсульт у післяопераційному періоді. При п'ятирічному спостереженні виражені рестенози (більше 50 %) мали місце у 14 пацієнтів із цукровим діабетом та у 46 хворих без діабету. За цукрового діабету більш виражено ураження внутрішньої сонної артерії, яке проявляється у збільшенні довжини бляшки і вираженому кальцинозі, що потребує виконання прямої ендартеректомії зі вшиванням латки. Показано, що у хворих із цукровим діабетом за даними комп'ютерної томографії визначаються мультифокальні інтракраніальні стенози, що збільшує ризики розвитку інсультів, а особливість ураження ендотелію призводить до збільшення частоти рестенозів.
doi:10.35339/msz.2019.83.02.11 fatcat:y366jxvn7veivoxubbmeuoxa2y