Dracula – nowe perspektywy badawcze

Magdalena Grabias
2019 Perspektywy kultury  
Dziedzina studiów gotyckich, wywodząca się z romantycznej tradycji brytyjskiej i obejmująca badania nad literaturą i filmem, staje się coraz bardziej popularna także w krajach nieanglojęzycznych. Potwierdzają to liczne publikacje analizujące elementy gotyckie w pozycjach literackich i kinie narodowym krajów takich jak Hiszpania (np. Xavier Aldana Reyes, Spanish Gothic [Hiszpański gotyk], Londyn 2017) czy Włochy (np. Rober-to Curti, Italian Gothic Horror Films, 1970-1979 [Włoskie gotyckie
more » ... kie gotyckie horro-ry filmowe, 1970-1979], Jefferson, NC 2017). Na polskim rynku wydaw-niczym w ostatnich latach również nie zabrakło publikacji poświęconych omawianej tematyce. Ukazały się m.in. pozycje takie jak: Groza w kulturze polskiej pod redakcją Roberta Dudzińskiego, Kamila Kowalczyka i Joan-ny Płoszaj (Wrocław 2016); Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii kina grozy autorstwa Magdaleny Kamińskiej (Poznań 2016); Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze pod redakcją Bogusławy Bodzioch-Bryły i Lilianny Dorak-Wojakowskiej (Kraków 2017); Oblicza wampiryzmu pod redakcją Anny Depty, Szymona Cieślińskiego i Michała Wolskiego (Wrocław 2018) i wiele innych.
doi:10.35765/pk.2019.2502.14 fatcat:piwjq2lvmvd3jfrepadlvcerry