Plagijavimas reklamoje: kūrybinio mąstymo trūkumas ar perpildytos rinkos pasekmė?

Ieva Mantė Valivonytė
2013 Santalka: Filosofija, Komunikacija  
Straipsnyje nagrinėjama dažnėjančio plagijavimo reiškinio lietuviškose reklamose problema, pateikiama plagijavimo sąvokos apibrėžtis ir atsiradimo priežastys, supažindinama su reklamos agentūrų vykdomos kūrybinės veiklos procesais, užsienio šalių šioje srityje patirtimi. Pateikiami išanalizuoti lietuviškų reklamos agentūrų kūrybinio proceso ypatumai kuriant reklamines kampanijas ir įvardyti veiksniai, lemiantys plagijavimo atsiradimą. Šis darbas supažindina su lietuviškų reklamos agentūrų
more » ... amos agentūrų kūrybinio proceso ypatybėmis, plagijavimo atvejais, kūrybinio mąstymo trūkumo priežastimis ir šios problemos sprendimo būdais. Taip pat su perpildytos reklamos rinkos padėtimi ekonominės krizės metu ir pagrindiniu veiksniu, lemiančiu plagijavimo atsiradimą -konkurencine kova tarp įvairaus verslo šakų, kuri reikalauja kūrybiškumo kuriant verslą ir tam tikrą produkciją. Reikšminiai žodžiai: autorių teisės, ekonominė krizė, intelektinė nuosavybė, kūrybiškumas, kūrybos procesai, perpildyta rinka, plagijavimas, reklamos agentūra.
doi:10.3846/cpc.2013.13 fatcat:crgmlp2cznge3ce7vdmw7udakm