Målares nätverk, relationer och samarbeten. Måleriet i Ljusdal till och med Anders Erik Ädel [chapter]

Anders Assis
2021 Hälsinglands inredningskultur  
I artikeln diskuteras hur enskilda målares inbördes kontakter och samarbeten kan ha gjort avtryck i respektive målares sätt att skapa. Genom att diskutera måleriet i Ljusdal och dess utveckling från 1700-talets sista decennier till omkring 1850 ges exempel på gemensamt formspråk vad gäller motivval och utförande. Kopplingarna mellan målarna analyseras med utgångspunkt i likheter och variation.
doi:10.22188/kriterium.23.h fatcat:e3epj5ml2rdmlgw4qmmha75ase