Th. Limperg EN DE BEDRIJFSECONOMISCHE LEER VAN DE ORGANISATIE

J. L. Mey
1959 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
doi:10.5117/mab.33.13332 fatcat:5vbdylr7nzhbfpatomgrp7txgu