The Narrative Techniques in a novel / THE NARRATIVE TECHNIQUES IN A NOVEL

S. D. Ngcongwane
1984 South African Journal of African Languages  
Modernist narrative techniques in the screen adaptation of the novel "Minuet for Guitar". this contribution focuses on the novel Minuet for Guitar, by the Slovenian author Vitomil Zupan, and its film adaptation, entitled farewell until the next War, by the Serbian director Živojin Pavlović. Firstly the article deals with the novel from the perspective of modernist narrative devices, and secondly it focuses on an analysis of its cinematic adaptation. Based on the anthropological and
more » ... al and morphological method of film analysis it establishes that Živojin Pavlović used modernist narrative devices in the film. Furthermore, it studies how and through which cinematic forms of expressions and methods both the stream of consciousness and memories are shown, as well as how essayistic style, fragmentariness, and associative style are expressed in audio-visual representation. STRESZCZENIE. Modernistyczne techniki narracji w adaptacji filmowej powieści "Menuet za kitaro". Artykuł poświęcony jest powieści Menuet za kitaro, napisanej przez słoweńskiego pisarza Vitomila Zupana, oraz jej adaptacji filmowej pod tytułem nasvidenje v naslednji vojni, którą nakręcił serbski reżyser Živojin Pavlović. Pierwsza część artykułu skupia się na samej powieści, która jest przedstawiona pod kątem postrzegania modernistycznych technik narracji, a druga część poświęcona jest jej adaptacji filmowej. Badania antropologicznomorfologiczne dzieła filmowego pozwoliły ustalić, że Živojin Pavlović stosuje w filmie modernistyczne techniki narracji. Dalsza analiza pokazuje, w jaki sposób, oraz jakimi filmowymi środkami wyrazu jest przedstawiony w adaptacji filmowej strumień świadomości, pamięć, a także jak za pomocą audiowizualnych środków wyrażone są styl eseistyczny, fragmentaryczność oraz styl asocjatywny.
doi:10.1080/02572117.1984.10586577 fatcat:kdmvatsvtjarblwc7bdmqw7ueu