Monetary systems in the Polish territories in the period 1763--2013

Antoni Leon Dawidowicz
2016 Antiquitates Mathematicae  
Systemy monetarne w latach na ziemiach polskich (Część pierwsza) Streszczenie Motywacją do powstania tego artykułu był fakt, iż w ostatnich kilku latach pojawiły się opracowania poświęcone podręcznikom i zbiorom zadań wydawanym w I Rzeczypospolitej i w okresie rozbiorów 1 . Zadania pojawiające się w tych podręcznikach dotyczą, podobnie zresztą, jak dzisiaj, rozmaitych obliczeń pieniężnych. Znajomość systemów monetarnych na pewno może ułatwić ich zrozumienie. Pragnąłbym na wstępie uzasadnić,
more » ... zego wybrałem ten okres. Po prostu wraz z koronacją Stanisława Augusta w roku 1763 sejm uchwalił system monetarny, który przetrwał, choć w nieco zmienionej formie, rozbiory. Związane to było z wskrzeszeniem w roku 1765 działalności mennicy w Polsce, co przewidywały uchwalone przez sejm konwokacyjny "Pacta conventa" do czego sejm zobowiązał Stanisława Augusta. 2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 01A99; 91B64. Słowa kluczowe: systemy monetarne, historia Polski, bankowość.
doi:10.14708/am.v9i0.565 fatcat:5l5cav44kjbmzah6wgq3vnfh5a