CARACTERISTICILE GEOMORFOLOGICE-PREMISĂ A ORGANIZĂRII SPAŢIULUI ÎN PARTEA DE S-E VĂII AMPOIULUI STUDIU DE CAZ: MUNICIPIUL ALBA IULIA

Cosmin Apolzan -Colegiul, Lucian Naţional, Blaga'' Sebeş, Apolzan -Sc Alina, Iuliu Cu Cls I -Viii, Maniu, Vinţu De Jos
unpublished
Geomorphological features-the premise of spatial organization in the S-E Ampoi Valley. Case Study: Alba Iulia The Geomorphological Characteritics Prerequisite of the Space Organisation in the SouthEast Part of the Ampoi Valley.Study of Research: Alba Iulia Town. The relief as an essential element in the organization of the space is an active constituent of which development is being reflected through a series of geographical changes under the incidence of a concurrence of elements. The
more » ... ments. The geomorphologic hazards rendered evident in the urban and periurban space of the town join particularly in the category of gravitational and torential processes. The second, the third and the fourth rungs are affected. These hazards are decreasing the potentiality of utilization these phenomena. It would be very useful to elaborate some maps with the natural risks in order to correlate these problems with the future orientations regarding the extensions of the town. 1. Introducere Studiile cu privire la amenajarea şi dezvoltarea centrelor urbane presupun o cunoaştere detaliată a reliefului, alături de celelalte domenii ale realităţii. Deşi în puţine cazuri au fost realizate astfel de studii, totuşi, începutul a fost făcut, prezenta lucrare înscriindu-se pe aceiaşi linie. Geomorfosistemul ca şi sistem integrat al geosistemului planetar este un spaţiu cu o dinamică activa a carui evoluţie se oglindeşte prin transformari spaţiale, prin acţiunea unor factori externi şi interni asupra sa. Aceasta structură interactivă de procese şi fenomene care funcţionează individual şi conexat crează un peisaj complex. Procesele creatoare de relief generează suprafeţe şi produse de dezagregare, alterare şi eroziune-acumulare. În ansamblu geomorfosistemele spaţiului urban şi periurban al municipiului Alba Iulia pot fi grupate în câteva categorii de spaţii distincte şi anume:-spaţiul de luncă;-spaţiul de terasă;-spaţiul de versant Fiecare din aceste spatii evoluează sub incidenţa unor factori de control cum sunt: altitudinea, panta, densitatea fragmentării, factori care controlează de altfel şi evolutia geomorfosistemului în ansamblul său. Evoluţia geomorfosistemului urban şi periurban al Alba Iuliei se înscrie în evoluţia de ansamblu a reliefului tarii noastre fiind influenţată în mod special de evoluţia ramei sudice şi sud estice a Munţilor Apuseni, de Culoarul Mureşului şi de partea nord vestică a Podişului Secaşelor. Cele trei spaţii distincte care compun geomorfosistemul oraşului prezintă urmatoarele trasături: 2 Spaţiul de luncă Lunca Mureşului este cea mai noua treaptă cu o petrografie dominată de pietrişuri şi nisipuri holocen superioare, are 2-4 m altitudine relativă şi este cuprinsă între 216-226 m altitudine absolută. Ea are o laţime de 2-3 km, iar panta râului este foarte redusă, fiind în jur de 0,5m /km, ceea ce a dus la formarea a numeroase meandre şi o adâncime a fragmentării sub 50 m.Tot aici cursul Mureşului este abătut puternic pe
fatcat:ualdhljecrdc3doosml3sajinu