ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАР ЙИЛЛИК ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ

Махмуда Ортиқовна Дехқонова
2022
Ушбу мақола қисқа масофага югурувчи спортчилар йиллик тайѐргарлик машғулотларини тақсимлашда юкламаларни самарали режалаштиришнинг устувор варианти ишлаб чиқиш ва амалиѐтда асослашга бағишланган.
doi:10.24412/2181-1385-2022-2-35-42 fatcat:fcbnipuvizbg5g4lffhnxit4oi