LITHUANIA AND POLAND EXPERIENCE IN THE SPHERE OF EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM OF LIMITATION OF WILL AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN UKRAINE

N.V. Kliuchnykova
2020 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Сьогодні триває реформування національної кримінально-виконавчої системи, основним напрямами якої є погодження її з міжнародними стандартами та гуманізація покарань. Незважаючи на те, що програми переформування розроблені, а деякі зміни вже внесені до кримінально-виконавчого законодавства, реформування здійснюється повільно і не досить ефективно. Під час другого етапу пенітенціарної реформи акцентовано увагу на введені
more » ... гу на введені електронного моніторингу засуджених та зміни умов і порядку відбування деяких видів покарань, у тому числі обмеження волі. Головною метою даних змін є відбування покарання за злочини невеликої тяжкості не в ізольованій від суспільства установі, оскільки відсутня пропорційність кари та вчиненого діяння. Це має позитивно вплинути на ситуацію зі злочинністю в країні. Використання досвіду зарубіжних країн у вдосконаленні норм правової системи тієї чи іншої держави є однією з найбільш важливих умов підвищення ефективності їх впровадження та реалізації. Тому дослідження європейського досвіду відбування покарання у виді обмеження волі є актуальним. Розглянуто проблемні питання інституту відбування покарання у виді обмеження волі в Україні. Доведено необхідність подальшого реформування механізму реалізації кримінальної відповідальності. У статті проаналізовано міжнародні аналоги останнього. Розглянуто досвід Литовської Республіки та Республіки Польща у сфері відбування покарання у виді обмеження волі. Розкрито основні нормативно-правові акти держав щодо врегулювання даного інституту та виокремлено ряд позитивних моментів їхнього досвіду, які мають бути враховані в ході вдосконалення української пенітенціарної політики. У результаті дослідження було виявлено, що найефективнішим місцем відбування покарання у виді обмеження волі є місце проживання засудженого. Акцентовано увагу саме на гуманізації даного виду покарання. Необхідно створити всі умови для відмежування останнього від позбавлення волі. Визначено можливості застосування досвіду зазначених країн у нашій державі та, відповідно, способи вдосконалення національної системи виконання кримінальних покарань. Ключові слова: покарання, обмеження волі, права, обов'язки, зарубіжний досвід.
doi:10.32782/2524-0390/2020.1.112 fatcat:pppmjjhb4bal3gupjwflsdt7nq