ТАКСОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ФІКУСІВ (FICUS L., MORACEAE LINK) У КОЛЕКЦІЯХ БОТАНІЧНИХ САДІВ УКРАЇНИ

(ficus L, Moraceae Link) Issn
unpublished
Одним із ключових питань під час культивування рослин у ботанічних садах є їхня коректна ідентифікація та наявність валідних назв. Рід Ficus L.-один із най-більш проблематичних у цьому сенсі, що пов'язано з морфологічною мінливістю його представників і непостійністю його класифікації. Щоби встановити аутентич-ність назв фікусів, культивованих у оранжереях ботанічних садів України, ми провели їх ідентифікацію та визначення таксономічного статусу, морфологічних особливос-тей і природного ареалу
more » ... х рослин. Зразки листків і пагонів рослин збирали в оран-жереях ботанічних садів міст Львова, Києва й Донецька упродовж 2009-2013 рр. У статті наведено перелік 53-х видів і підвидів фікусів, які вдалося повністю або част-ково ідентифікувати. За сучасною системою роду Ficus, ці види належать до 12 сек-цій і 6 підродів. На основі аналізу доступних джерел верифіковано латинські назви видів і складено списки наявних синонімів. Для кожного виду зазначено життєву форму та природний ареал. Встановлено, що більшість культивованих в Україні ви-дів фікусів належить до підроду Urostigma та, зокрема, тих таксонів, природний аре-ал яких охоплює Південно-Східну Азію і Малайський архіпелаг. Ключові слова: вид, життєва форма, природний ареал, різновид, синоніми, таксони роду Ficus. ВСТУП Рід Ficus L. (Moraceae Link) включає близько 750 видів рослин, поширених у тропічних і субтропічних регіонах Земної кулі. Центром його видового багатства є Південно-Східна Азія та Малайський архіпелаг із прилеглими островами Тихого океану. Рід характеризується високим різноманіттям форм росту, морфологічних та анатомічних ознак вегетативних і генеративних органів [2, 4]. Поряд із цим, ши-роке впровадження фікусів у культуру та їхня натуралізація у нових регіонах [10, 21] зумовили значне поширення роду за межі його природного ареалу та зростання морфологічної мінливості його представників під впливом нових умов росту і ске-рованої селекції. Потреба у встановленні коректних назв культивованих рослин є одним із важ-ливих питань у ботанічних садах. Не в останню чергу це стосуєтся рослин роду Ficus, значна морфологічна мінливість яких дотепер є причиною розбіжностей між
fatcat:ip4nbcr77ng5xcc25utdcfrxnm