IDEJNO RJEŠENJE DENIVELACIJE SLAVONSKE AVENIJE U ZAGREBU

Kazimir Rehlicki, Sanja Dimter
2011 e-GFOS  
Sažetak: Denivelacije raskrižja u urbanim područjima predstavljaju složene infrastrukturne zahvate koji osim prometnice uključuju i brojne komunalne instalacije. Projektna rješenja prometnih objekata nisu isključivo rezultat prometnih zahtjeva, već na njihovo oblikovanje veliki utjecaj imaju prostorni čimbenici zajedno s komunalnim instalacijama. Budući da se radi o vrlo složenim i skupim infrastrukturnim objektima, prije odluke o izvođenju poželjno je na razumljiv način prikazati širem krugu
more » ... azati širem krugu ljudi projektno rješenje sa svim prednostima i nedostatcima koje ono nosi. U članku je ukratko prikazan sadržaj diplomskog rada u kojem je obrađeno idejno rješenje denivelacije Slavonske avenije u gradu Zagrebu. Abstract: Reconstruction of existing at-grade intersection into grade separated intersection in urban areas presents complex infrastructural work including other than roads and rearrangement of major utility installations. Road design is not solely the result of traffic demands. Spatial factor together with major utility installations has also great influence to road design. Before decide to build such a complex and expensive infrastructure facility it's necessary to present to a wider range of people designed solution, in an understandable way, with all his advantages and disadvantages. The article briefly presents the contents of the diploma thesis, elaborating conceptual design of grade-separated corridor part of Slavonska Avenue in the city of Zagreb. Stranice 67-79 Idejno rješenje denivelacije Slavonske avenije u Zagrebu Rehlicki, K; Dimter, S http://dx.doi.org/10.13167/2011.2.5 68 Uvod Prometna mreža grada Zagreba obodno je određena obilaznicom. Postoji više longitudinalnih prometnih pravaca unutar grada, ali oni ili nisu dovršeni, ili ne počinju i ne završavaju na obilaznici, ili nemaju primjeren (konstantan) prometni profil cijelom dužinom. Danas jedino longitudinalni pravac Slavonska avenija, u nastavku Zagrebačka avenija i dalje Ljubljanska avenija, ima konstantan prometni profil i zadovoljavajuće spojeve na prometnu mrežu i obilaznicu grada Zagreba. Međutim, zbog porasta prometa na pojedinim raskrižjima duž Slavonske avenije, nije moguće postići zadovoljavajuću propusnu moć samo povećanjem profila prometnice (dodavanjem prometnih trakova), već se pristupilo razmatranju denivelacije raskrižja. Idejnim rješenjem obrađena je denivelacija dijela Slavonske avenije sa zonom zahvata od ulice Hrvatske zajednice (HBZ) na istoku do Savske ceste na zapadu. Dužina zahvata iznosi 1.593,88 m. Složenost zahvata zahtijevala je multidisciplinaran pristup u izradi projektne dokumentacije te je sudjelovalo više projektanata iz različitih tehničkih struka. Idejnim rješenjem napravljen je projekt prometnice, prometna analiza, prometno rješenje, simulacija i vizualizacija prometnih tokova, i dano načelno rješenje komunalnih instalacija.
doi:10.13167/2011.2.5 fatcat:gaewkgxrc5dqpc6nhsd27b7g4m