The essence and metatheoretical problems of "ecological attitudes"

Jan Sandner
2007 Studia Ecologiae et Bioethicae  
Problemy związane z postawami ekologicznymi naszego społeczeństwa nie są nowe. Problematyką tą dotychczas zajmowały się niezależne ośrodki naukowo-badawcze w kraju, jak również niektórzy niezależni naukowcy. Jest to problematyka trudna, niechętnie podejmowana przez badaczy ze względu na swój bardzo interdyscyplinarny charakter. Ta interdyscyplinarność z jednej strony jest jej siłą poznawczą, z drugiej zaś silnie ją hamująca. Spowodowane jest to daleko idącą ogólnością sformułowań, odmiennym
more » ... owym warsztatem badań, stosowaną terminologią oraz celami dla jakich powstają te badania. Autor w swoim artykule stara się ponownie podejść do epistemologii postaw proekologicznych, jak i samej ich metodologii badań.
doi:10.21697/seb.2007.5.1.20 fatcat:od7c7tneu5fhrdsmv6zo2kpuj4