ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Леся Омелянівна Петкова, Наталія Олександрівна Паламарчук
2018 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
В статті розглянуто особливості вимірювання якості життя населення регіонів України з урахуванням можливості адаптації європейського досвіду. З цією метою в статті досліджено основні світові та європейські методики оцінки якості життя населення, що дозволило виділити основні підходи до визначення їх ключових характеристик. При дослідженні індексу людського розвит- ку ООН виокремлено засади глобальної політики людського розвитку до 2030 року та основні засади національних концепцій.
more » ... епцій. Проаналізовано якість життя населення регіонів України за допомогою індексу людського роз- витку. Були виявлені проблеми якості життя в регіонах та визначені перспективні напрями її зростання. За останні роки спостерігається тенденція до поступового зростання індексу регіонального людського розвитку в усіх регіонах України. Для подальшого підвищення якості життя населення в регіонах України триває реформування економічної та соціальної сфери. Концептуальну основу со- ціальних реформ має становити визнання людського капіталу основою стійкого довгострокового зростання та міжнародної конкурентоспроможності України.
doi:10.24025/2306-4420.2.45.2017.128739 doaj:a0f9709d55e94abaa0d1f895b065b8fe fatcat:2vtphaqjvjeozlvkltj3ql4m3y