Дослідження PR-освіти: міжнародна та вітчизняна парадигма

Андрій Петрович Киричок
2016 Технологія і техніка друкарства  
Вступ Сучасна українська освіта перебуває у стані трансформації та принципової перебудови. Це стосується всіх освітніх галузей, зокрема і сфери PR. Зв'язки з громадськістю виконують управлінську функцію, а також є важливим елементом протидії активній інформаційній агресії. У західних країнах вже давно існують системи, інструменти та кадрове забезпечення для підтримки ефективної інформацій-ної безпеки. В Україні ж напрацювання у цьому напрямку перебувають лише на початковому етапі. Наявна
more » ... яна практика діяльності фахівців зі зв'язків з громадськістю свідчить про серйозні недоліки в їхній підготовці, що в підсумку виливається в програш в інформаційних війнах, підвищення соціальної напруги тощо. Вважаємо за необхідне проаналізувати та узагальнити основні концептуальні напрацювання, що мали ваго-УДК 304.2.004.01.02.08 © А. П. Киричок, асистент, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ PR-ОСВІТИ: МІЖНАРОДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПАРАДИГМА Статтю присвячено огляду напрацювань, пов'язаних із освітою у галузі зв'язків з громадськістю. Розглянуто еволюцію поняття «PR-освіта» та праць, які було представлено у цьому напрямку за останні тридцять років. Першу частину статті присвячено історіографічному огляду досліджень освіти в галузі зв'язків з громадськістю, які відбувалися у західних країнах, зокрема у США, Великій Британії, Франції та Німеччині. У другій частині автор розглядає напрацювання у напрямку дослідження феномену PR-освіти в країнах СНД. Третя частина звертає увагу на дослідження національного сегменту PR-освіти та тих досліджень, які проводили українські науковці у галузі освіти зі зв'язків з громадськістю. У кінці автор аналізує етапи становлення професійної PR-освіти в Україні. У статті робиться акцент на дослідженні тих методичних та методологічних аспектів, які надавали поштовх до еволюції та удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв'язків з громадськістю. Ключові слова: зв'язки з громадськістю; PR-освіта; дослідження; історіографічний огляд; соціальні комунікації; модель підготовки; освітній підхід; освітня система.
doi:10.20535/2077-7264.3(53).2016.90030 fatcat:rpdb7sonwzbpllei7fdu3i2cs4