B. Constant, Principy politiky

Matej Cíbik
2020 REFLEXE  
1 Z tohoto důvodu považuji za nešťastné rozhodnutí editorů zkrátit název díla na "Principy politiky". Jejich argument z ediční poznámky, že "takto je kniha známa mezi odbornou veřejností" (438) podle mého názoru neobstojí. Stěžejní dílo Immanuela Kanta je mezi odbornou veřejností také známo jako "První kritika", ale to jistě není důvod pro to, uvádět tento název na obálce. Constant navíc s omezením, které si vytyčil v původním názvu, v průběhu celé knihy pracuje, upozorňuje na něj čtenáře,
more » ... a něj čtenáře, pokud by se mělo zdát, že je jeho analýza nekompletní, a opakovaně se omlouvá, když toto omezení, často výrazně, překračuje. 2 Čísla v závorkách odkazují k paginaci recenzované knihy. Benjamin Constant PRINCIPY POLITIKY Praha (Oikúmené), přel. H. Fořtová, 2018, 441 str.
doi:10.14712/25337637.2020.16 fatcat:exicegvtfbcebmthkkd5w7yjve