Konstrukcje drewniane w architekturze sakralnej dawniej i dziś

Wojciech Mielnik
2016 Budownictwo i Architektura   unpublished
Streszczenie: Drewniana architektura sakralna miała i ma duże znaczenie dla rozwo-ju budownictwa oraz jego walorów estetycznych. Zakorzeniona w tradycji ogniskuje w sobie cechy egzystencji człowieka, takie jak duchowość, kultura czy technika, zmateria-lizowane przy użyciu najlepszych tworzyw oraz wiedzy i umiejętności budowniczych. To "duchowość okryta drewnem". Obiekty wernakularne zapisane w przestrzeni nie tylko budują obraz minionych czasów, ale również kształtują tożsamość miejsc oraz
more » ... ść miejsc oraz żyjących w nich ludzi. Stanowią także determinantę i punkt odniesienia dla twórczej kreacji współ-czesnych architektów. Świątynie wznoszone obecnie są przykładem różnorodności form przy zastosowaniu dużego wachlarza typów konstrukcji, co daje nieograniczone możliwo-ści ich projektantom.
fatcat:xvh7jxgeirdcrircgbydcsgxv4