Brain-drain: The positive and negative aspects of the phenomenon

Nevena Krasulja, Milica Vasiljevic-Blagojevic, Ivana Radojevic
2016 Ekonomika  
EKONOMIKA МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИС ЗА ЕКОНОМСКУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ И ДРУШТВЕНА ПИТАЊА Часопис излази четири пута годишње ИЗДАВАЧ: Друштво економиста "Економика" Ниш СУИЗДАВАЧИ: Економски факултет у Приштини, Факултет за услужни бизнис -Сремска Каменица, Институт за економику пољопривреде -Београд, Факултет за пословне студије и право -Београд, Факултет за трговину и банкарство, Универзитет Алфа -Београд, Савез економиста Србије -Друштво економиста Ниш. Факултет за образовање дипломираних правника и
more » ... раних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове -Нови Сад Vol. Abstract A large number of available analyses and research on the brain-drain phenomenon support the fact that this issue is very relevant and important from different social aspects, and therefore we have chosen it as the topic of our paper. While analyzing the available theories, we were confronted with a number of different viewpoints regarding the brain-drain phenomenon: from a neutral impact over the negative to full positive impact of the brain-drain on countries of origin. All researchers, however, agree that there is a range of push and pull factors influencing the brain-drain phenomenon of the general social, economic, family, but also geographical and natural conditions. An important economic factor is the money arriving from developing countries precisely from the people who left their home countries. It is impossible to analyze the brain-drain phenomenon and ignore the globalization process. It directly affects the transformation of the brain-drain phenomenon into brain-circulation as a recent phenomenon. JEL Classification: J22, J24, O15 ОДЛИВ МОЗГОВА -ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНА Апстракт Велики број доступних анализа и истраживања о феномену одлива мозгова говори у прилог томе да је ова тема веома актуелна и важна из различитих друштвених аспеката, па смо је због тога и изабрали као тему нашег рада. Анализирајући доступне теорије сусрели смо се са више различитих гледишта када је феномен одлива мозгова у питању: од неутралног утицаја, преко лошег, па све до потпуно позитивног утицаја одлива мозгова на матичне земље. Сви истраживачи се међутим слажу да постоји низ фактора који утичу на феномен одлива мозгова, почев од 1
doi:10.5937/ekonomika1603131k fatcat:ixzscprokjanjjv5grzxqn23fi