КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

В.Т. Рудник, С.Л. Філіпова, О.А. Журавльова, Л.С. Вагилевич
2016 Bukovinian Medical Herald  
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 1 ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" 2 Обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр, м. Івано-Франківськ Резюме. У статті наведено випадок пухлини підшлункової залози, який супроводжувався механічною жовтяницею. Проаналізовано джерела літератури з даного захворювання. Ключові слова: пухлина підшлункової залози, ідіопатичний легеневий фіброз. Вступ. Статистика останніх років свідчить про неухильний ріст захворюваності на
more » ... к підшлункової залози (ПЗ). Рак ПЗ посідає 4-те місце серед причин смерті від онкологічних захворювань у США і щорічно зумовлює приблизно 22-7 тисяч смертей в усьому світі [5] . В Україні рак ПЗ, як причина смерті від злоякісних новоутворів, посідає 7-ме місце серед чоловіків та 9-те місце серед жінок [1]. Серед усіх пухлин травного тракту рак ПЗ характеризується найбільшою смертністю і несприятливим прогнозом. Це, з одного боку, пояснюється труднощами діагностики, а з іншогоприхованим, але при цьому агресивним перебігом і високою резистентністю до сучасних спеціальних методів лікування [2]. Серед органів гепатопанкреатодуоденальної зони рак ПЗ діагностується у 63-86 % випадків, а більше 60 % утворень локалізуються в голівці залози. При цьому 80 % хворих не є кандидатами для виконання радикальних операцій через місцеву поширеність процесу або через наявність віддалених метастазів [4] . Через відсутність специфічної клінічної симптоматики від 80 до 90 % хворих госпіталізують із нерезекційними формами пухлин органів гепатопанкреатодуоденальної зони, провідним ускладненням яких є жовтяниця [3]. Клінічний випадок Пацієнт Ф., 1970 р.н., надійшов до відділення диференційної діагностики і малих форм туберкульозу обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) м. Івано-Франківська 07.04.15 року зі скаргами на сухий кашель, задишку змішаного характеру при незначних фізичних навантаженнях, зменшення маси тіла на 12 кг за останні 6 міс., дискомфорт у епігастральній ділянці, пітливість, загальну слабкість. Із анамнезу життя: хвороба Боткіна 1973 р. Працює електрозварювальником близько 20 років. Із анамнезу захворювання: хворіє з грудня 2014 р., коли почали турбувати болі в епігастральній ділянці, правому і лівому підребер'ях, зниження апетиту. У січні-лютому 2015 р. перебував на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу хронічного панкреатиту в стадії загострення. У березні 2014 р. -стаціонарне лікування в неврологічному відділенні з приводу невропатії малогомілкового нерва зліва з глибоким парезом лівої стопи, порушенням ходи, КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Резюме. В статье приведен случай опухоли поджелудочной железы, который сопровождался механической желтухой. Проанализированы источники литературы из данного заболевания. Ключевые слова: опухоль поджелудочной железы, идиопатический легочный фиброз. Abstract. The article presents the case of tumor of pancreas that was accompanied by a mechanical jaundice. The sources of literature from this disease were analysed.
doi:10.24061/2413-0737.xix.4.76.2015.254 fatcat:7pexr6g2izbyhe4vjqm2w3ohbq