Türk Sermaye Piyasasının Yeni Kolektif Yatırım Kuruluşu: Değişken Sermayeli Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı'nın Yapı, İşleyiş ve Faaliyet Esasları Üzerine Bir İnceleme

Turgay Münyas
2017 Maliye Finans Yazıları  
Change in the structure of New Capital Market Law,6362, published in the Official Gazette, 28513,30/12/2012 joint investment institutions was made as a result of the developments 1 Yrd. Doç. Dr., Okan Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık,
doi:10.33203/mfy.307178 fatcat:gmvqo66lmjd4fpnrmwpevgbk3a