Studies on the action mechanism of cholestatic factor : The effect of colchicine on intrahepatic cholestasis induced by cholestatic factor
催胆汁うっ滞因子の作用機構 コルヒチン投与ラットに及ぼす影響

Yoshihide SAKAGAMI, Toukan SHIN, Yasuhiro MIZOGUCHI, Keiji MIYAJIMA, Yoshikazu SHINDO, Toshihiro HIGASHIMORI, Shuichi SEKI, Hiroshi TAKEDA, Hiroko TSUTSUI, Kenzo KOBAYASHI, Seiji MORISAWA, Sukeo YAMAMOTO
1986 Kanzo  
doi:10.2957/kanzo.27.1265 fatcat:hz2wndyjpjbqpofnym3tejfthm