μ-1,1′-Methylenedi-1H-imidazole-κ2N3:N3′-bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato)copper(II)] tetrahydrate

Gui-Ying Dong, Guang-Hua Cui, Sheng-Chun Wang
2006 Acta Crystallographica Section E  
Key indicators Single-crystal X-ray study T = 293 K Mean (C-C) = 0.003 Å R factor = 0.032 wR factor = 0.082 Data-to-parameter ratio = 14.0 For details of how these key indicators were automatically derived from the article, see
doi:10.1107/s1600536806006350 fatcat:ygnge4e24fakfmgmvcxqcovbui