O. HUGOLIN LANGKAMMER OFM, Ewangelia według św. Marka. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań–Warszawa 1977

Jerzy Chmiel
1978 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
O. HUGOLIN LANGKAMMER OFM, Ewangelia według św. Marka. Wstępprzekład z oryginałukomentarz (Pismo Święte NT w 12 to mach, t. III, cz. 2), Poznań -Warszawa 1877, ss. 415.
doi:10.21906/rbl.2067 fatcat:5mzlaevmjvcgbanixhic5yzequ