ZERO2HERO – Az alternatív felzárkóztatás

Gabriella Bodnár, Dávid Bakonyvári, Brigitta Szilágyi
2017 Opus et Educatio  
A Műegyetemre felvételt nyert hallgatók matematikai képességei, előismeretei igen eltérőek, sokan közülük komoly hiányosságokkal küzdenek. A bekerüléshez szükséges pontok megszerzéséért folytatott küzdelemben a megfelelő matematikai ismeretek elsajátítására már nem marad elegendő idő, energia. A diák a felvételi pontban kedvezőbb utakat járja be, ami a bekerülést követően fejti ki hatását. A középiskolában megszerezett tudást tekintve vegyes összetételű csoportok, ezen belül is a hiányzó
more » ... is a hiányzó alapok, jelentősen megnehezítik az egyetemi matematikaoktatást, számos problémát felvetve mind hallgatói, mind oktatói oldalról. Ily módon a hátrányokkal induló elsőéves esetét tekintve egy effajta lemaradás többet jelenthet az adott tantárgy nehezebb teljesítésénél, amin azt értjük, hogy adott ismeretanyag elsajátításához arányaiban több idő szükséges, mint a tantárgy ajánlott bemeneti szintjét jelentő tudással rendelkező évfolyamtársának. A helyzetet súlyosbítja, hogy a felsőoktatás jelenlegi keretei között kevésbé van mód differenciált oktatásra. Ezek a problémák a BME valamennyi karát érintik, így a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon folytatott képzésekre is kihatnak. 2016 augusztusában egy kéthetes szintrehozó tanfolyam keretén belül arra tettünk kísérletet, hogy a középiskolai anyag rendszerezésével, a tanultak átismétlésével segítsük az új hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdését. ***The mathematical capacities and previous knowledge of the students accepted at the Budapest University of Technology (BME) are very diverse; many of them face serious deficiencies. The fight for the points they are to collect in order to be accepted does not allow them to pay enough time and energy to acquire the adequate mathematical knowledge. The students choose the way more favourable for them in terms of the admission points, the effects of which will appear after they have been accepted. The groups that are mixed concerning the knowledge gained at secondary school as well as the missing grounds considerably make teaching mathematics more difficult at the universities, and raise several problems on both the students' and the teachers' side. Thus, in case a first-grade student faces this type of disadvantage, lagging behind means more than just a more difficult acquisition of the certain material; he/she will need proportionally more time to learn the certain subject than his/her peers being in possession of the knowledge equal to the suggested entrance level of the subject. This situation is further rendered by the fact that within the frames of today's higher education there are very limited possibilities of differentiated instruction. Each of the departments of the BME is concerned by this problem, likewise the courses conducted at the Department for Economic and Social Sciences. In August 2016, within the frames of a two-week bridging-the-gap course we made a try to help the new students start their university studies by repeating the adequate topics.
doi:10.3311/ope.203 fatcat:qsnt7f6jxvfuro3tsg543orfm4