The 50th Anniversary of the Museum of the Myślibórz Lake Distric
Jubileusz 50- lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

Magdalena Szymczyk
2018 Przegląd Zachodniopomorski  
Słowa kluczowe: historia muzealnictwa myśliborskiego, muzeum przedwojenne, placówka powojenna, zbiory muzealne, działalność muzeum Keywords: the history of the Myślibórz museology, the pre-war museum, the post-war museum, the museum collections, the activity of the museum.
doi:10.18276/pz.2018.2-07 fatcat:qi7jqbuym5gjzezxmptiedtvwm