Measuring signal formation in the bispectral pyrometry

Максим Олександрович Маркін
2014 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Кандидат технічних наук, доцент Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056 E-mail: M.Markin@kpi.in.ua В статті проаналізована проблема формування вимірювального сигналу у біспектральній пірометрії. Проведено аналіз існуючих схем формування мультиспектрального сигналу у пірометрії. Запропоновано декілька схем формування сигналу -з використанням багатогранної
more » ... призми та з використанням тришарові матриці. Розроблена фізична модель формування вимірювального та вихідного сигналів біспектрального пірометра Ключові слова: вимірювальний сигнал, пірометр, біспектральна пірометрія, ПЗЗ-матриця, телевізійна камера, вимірювання, температура В статье проанализирована проблема формирования измерительного сигнала в биспектральной пирометрии. Проведен анализ существующих схем формирования мультиспектрального сигнала в пирометрии. Предложено несколько схем формирования сигнала -с использованием многогранной призмы и с использованием трехслойной матрицы. Разработана физическая модель формирования измерительного и выходного сигналов биспектрального пирометра Ключевые слова: измерительный сигнал, пирометр, биспектральная пирометрия, ПЗС-матрица, телевизионная камера, измерения, температура
doi:10.15587/1729-4061.2014.20787 fatcat:4coxlq4mjfgtzf5nwiwfez6swq