Oppfordringer til små barns lekende samspill i barnehagen

Kristin Danielsen Wolf
2020 Barn  
Formålet med mitt feltarbeid var å undersøke små barns lek i ulike pedagogiske miljøer, hvordan lekenkom til uttrykk og hvilke oppfordringer til lek, som fantes i de ulike miljøene. Alle tretten barnegruppene(1–3 år) i feltarbeidet hadde gode vilkår for den sosialt kroppslige leken, med store lekeelementer tilgjengelig. Men kun to barnegrupper hadde lekemateriell som oppfordret til å kle seg ut og forestilleseg i en annen rolle og identitet. Jeg vil argumentere for større oppmerksomhet på små
more » ... rns spontaneforestillinger og lek i barnehagen, med hovedvekt på lekens egenverdi. Videre diskuterer jeg på hvilkemåter personalet, omgivelsene og organiseringen av hverdagslivet i barnehagen kan fremme ellerhemme små barns lekende samspill.
doi:10.5324/barn.v33i1.3435 fatcat:fq5ghxmm6fhhldv6cjgp67tg5m