YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA ÇEVRE

C Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y Xv
2011 unpublished
ÖZET Yeni bir anayasanın hazırlanmasına ilişkin tartışmalar, son dönemlerde Türkiye gündeminin en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Çevre, bu tartışmalar bağlamında öne çıkan konulardan biridir. Bu çalışmada, Fransa Çevre Şartı ve Avrupa Birliği kurucu antlaşmaları gibi anayasal metinlerde yer alan düzenlemelerden hareketle, yeni bir anayasada çevrenin nasıl düzenleneceği sorusu cevaplandırılmaya çalışılacaktır.
fatcat:i2wajmz55rfvng2ewnnykpcs4a