BİREYSEL KREDİ KULLANAN FİNANSAL TÜKETİCİLERCE ÜSTLENİLECEK MASRAFLAR; BDDK DÜZENLEMESİ ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Fatih Coşkun ERTAŞ, İsmail KABAN, Fatih SOBACI
2016 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi  
Öz Tüketici ticari bir amaç gütmeksizin işlemler yapan gerçek veya tüzel kişidir. Finansal tüketici ise bireysel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla finansal kuruluşlardan hizmet alan kişidir. Finansal tüketiciler ile bankalar arasında çok farklı işlemler gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında kredi işlemleri ekonomik aktivitenin canlanması açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Kredi kullandırım sürecinde bankalar verdikleri hizmet karşılığında müşterilerden bir takım ücretler tahsil
more » ... retler tahsil etmektedir. Müşteriler üzerinde ilave bir maliyet oluşturan bu kesintiler tüketici hakları açısından bir tartışma konusu teşkil etmektedir. Müşterilerle bankalar arasında imzalanan sözleşmelere ilişkin masraf kesintisi işlemlerini düzenlemek amacıyla BDDK tarafından 3 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı resmi gazetede konu ile ilgili bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, BDDK yönetmeliğinin masraflara ilişkin etkilerini ortaya koyarak bir mevzuat değerlendirmesi yapmaktır. Bu kapsamda BDDK düzenlemesi öncesi konut kredisi şeklinde kullandırılan bireysel kredilere ait veriler üzerinden karşılaştırma ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, BDDK tarafından Yargıtay kararlarında vurgulanan "masrafların zorunlu, makul ve belgeli olması" şartının ilgili düzenlemede dikkate alınmadığı sonucuna varılmıştır. Abstract Consumers are natural or legal persons who make transactions without having a commercial purpose. Financial consumer is the person who gets services in order to meet the individual needs from financial institutions. Different operations are carried out between banks and financial consumers. Credit transactions represent an important place for the revival of economic activity between these transactions. Banks are charged some fees from customers for providing services in the lending process. These fees represent a topic of discussion in terms of consumer rights. Cut costs in order to regulate transactions between banks with customers a regulation was issued by the BRSA. BRSA issued a code (Date 3 September 2014 and no. 29138) in order to regulate transactions between banks with customers. This study focuses on the fees that will be charged from customers. BRSA regulation constitutes the starting point of this study. İn this context, on a mortgage loan extended before the BRSA regulations and will be made comparison and assessments. To be mandatory, reasonable and documented of costs" weren't taken into account by BRSA.
doi:10.14784/jfrs.21124 fatcat:3jslrjha25ckjgrlesvsl7uc3y