DEVELOPMENT OF THE THEORY OF LANGUAGES EDUCATION ON THE BASIS OF THE CLOUDTAG MODEL OF EXPANSION OF THE INDO-EUROPEAN LANGUAGE [chapter]

L. M. Lyashenko
2021 INNOVATIVE PATHWAY FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN PHILOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES  
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МОВНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ХМАРНОТЕГОВОЇ МОДЕЛІ ЕКСПАНСІЇ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ Ляшенко Л. М. ВСТУП Звернення до історії початкової стадії існування молодих незалежних держав, що утворювалися після розпаду великих імперій, свідчить про неминучу складність і різноманітність зустрінутих ними перешкод на шляху до суспільного миру та економічного успіху. Нерідко, як це зараз чинить Росія, метрополія намагається помститися, використовуючи силові та всі інші впливи. Одним з новітніх
more » ... в є «гібридна війна», що в Україні має мовну складову -спроби ініціації суспільних негараздів через різноманітні зовнішні втручання в мовну політику в освіті і суспільному житті.. Прикро, що подібну активність росіян підтримують з власних інтересів окремі сусідні держави. Тому вибір мов викладання і багато тем в історичних, філологічних та інших предметах і дисциплінах є зонами підвищеної напруженості і навіть різноманітних зовнішніх і внутрішніх протистоянь. Ми не можемо пригадати більш-менш тривалих періодів життя українців без мовних політичних провокацій з боку відвертих і прихованих внутрішніх і зарубіжних українофобів. Ми не можемо вітати той прикрий факт, що стратегічно актуальна тема дослідження глибинних витоків української мови як важливої частини всіх індоєвропейських мов відіграє відверто маргінальну роль у дослідженнях кількох наших науково-дослідних інститутів українознавства, у матеріалах ЗМІ тощо. Упродовж усіх років незалежності траплялися короткі моменти позитивного розвитку подій у цій сфері. Не одразу, але тема Трипілля і відповідної культури перестала бути табу, як це відбувалося в радянські часи, стала об'єктом досліджень і мала наслідком створення великих фахових багатотомних праць 1 і якісних науково-популярних книг. Велику увагу освітян і широкої громадськості викликали кілька видань цікавої й надто суперечливої книга Ю. Канигіна «Шлях аріїв» 2 .
doi:10.30525/978-9934-26-031-5-23 fatcat:5xhgrh5h5vcfvfyp7nizoxf22i