Lietuvos marksistinės filosofinės minties pradžia [V. Kazlauskas. Marksistinės visuomeninės–filosofinės minties raida Lietuvoje 1905—1919 m. Kand. disert. V., 1968]

Romualdas Ozolas
2014 Problemos  
V. Kazlauskas savo filosofijos mokslų kandidato disertacijoje "Marksistinės visuomeninės-filosofinės minties raida Lietuvoje 1905–1919 m." nagrinėja XX a. pradžios revoliucinių socialdemokratų pažiūrų evoliuciją.
doi:10.15388/problemos.1969.3.5750 fatcat:m4nn3cdbbrbmvem7naretxa45u