Szent László alakja a magyar haderőben. Gondolatok a fegyvernemi védőszentek kultikus tiszteletének alacsony fokáról

Lóránd Ujházi, Tibor Horváth
2020 Hadtudomany  
Szent László alakja a magyar haderőben. Gondolatok a fegyvernemi védőszentek kultikus tiszteletének alacsony fokáról 3 Absztrakt: Minden év júliusában, Szent László király ünnepéhez kapcsolódóan emlékezik a Magyar Ejtőernyős Bajtársi Szövetség Szent László Hadosztály baráti köre Letkésen és a szlovákiai Ipolyszalkán azokra a magyar katonákra, akik a Második Világháború utolsó hónapjaiban a hadosztályban szolgáltak. László király a második világháborúig és a szovjet típusú bolsevik diktatúra
more » ... arországi kiépítésig meghatározó példakép volt a magyar katonák számára a többi segítő vagy fegyvernemi védőszenttel való összehasonlításban is. Bár a rendszerváltás után Szent Lászlóra ismét mint a "lövészek védőszentjére" tekintenek, de hatása messze elmarad a második világháborút megelőző időszaktól. Ebben a tanulmányban arra keressük a választ, hogy mi az oka, hogy bár a jogszabályi környezet lehetővé tenné a komoly Szent László -és más fegyvernemi védőszentkultuszt a Magyar Honvédségben, az mégsem történt meg a rendszerváltás óta. Szeretnénk feltárni azokat a mélyebb történelmi és eszmetörténeti összefüggéseket, amelyek miatt a baloldali ideológia és annak szélsőséges bolsevik formája, de a liberális "demokrácia" ideológiája sem tud azonosulni Szent László -és a többi fegyvernemi védőszent -alakjával. A demokratikus jogalkotás elérte a maximumát azzal, hogy a kultusz-és vallásszabadságot engedélyezte a Magyar Honvédségben. Hipotézisünk szerint a kultusz életre keltéséhez olyan fordulatnak kellene bekövetkezni, amely a Francia Forradalom után folyamatosan elhatalmasodott szellemáramlatokkal kerülne szembe. Abstract: Every July, in Letkés and Ipolyszalka (Slovakia ) -relating to King St. László festivals -the Comrade Union of Hungarian Parachutists St. László Division commemorates Hungarian soldiers who served in the Division in the last months of WWII. The Division had nothing to do Waffen-SS nor with the armed corps of Hungarist Movement. It was a part of the Royal Hungarian Defence Forces, which still kept some tradition. King László, comparing to other supporter or branch patron saints, was a decisive hero to Hungarian soldiers until WWII and establishing the Soviet type bolshevik regime in Hungary. Although, after the change of political system, St. László was again considered to be 'the patron saint of riflemen', from time to time he is commemorated with Mass or a concert 4 , his influence remains far behind the period before WW II. In this study we are trying get answers, why the cult of St. László'sand other branch patron saintshas not developed in the Hungarian Defence Forces since the change of political system, although the legislative environment makes it possible. We would like to reveal those deeper historical and the history of ideas correspondence that proves that not only leftist ideology, and its extreme Bolshevik form, but the ideology of liberal democracy cannot identify with St. László's -and other patron saints'figure. We are pointing out that in the current ideological milieu there are insufficient grounds for the branch patron saints, besides ceremonial activities, to become awarenessraising power. To achieve this power, there should be a change, which would go against those ideas that gradually became overwhelming after the French Revolution. It is not judgement, but a hypothesis which is formulated so that we can reflect the phenomenon authentically. So do we formulate that democratic legislation has reached its maximum with allowing cult and religious freedom in the Hungarian Defence Forces. As numerous works have been written about St. László's life, his cultic honours, his role in tradition and arts, we touch upon his historic and art introduction, when it serves proving the assumption.
doi:10.17047/hadtud.2020.30.e.123 fatcat:kknhba35yjgydlvli4zpeaxkyi