Meyve İşleme Endüstrisi Atık Posalarından Aspergillus parasiticus ile Biyopigment Üretiminin Araştırılması

Ezgi BEZİRHAN ARIKAN
2020 Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik  
Öz Pigmentlerin, renklendirme amacı ile kozmetik, tekstil, kağıt, ilaç ve gıda gibi birçok endüstride kullanıldıkları bilinmektedir. Özellikle Türkiye'de, çoğunlukla sağlığa zararlı olan sentetik pigmentler kullanılırken, dünya çapında biyopigment adı verilen doğal kaynaklardan üretilen pigmentlerin üretimine odaklanılmıştır. Biyopigmentlerin endüstiyel üretiminde maliyeti etkileyen en önemli etkenlerden biri substrattır. Ayrıca, endüstriyel üretimde, bir çok avantajının bulunması nedeni ile
more » ... nması nedeni ile funguslardan biyopigment üretimi oldukça dikkat çekmektedir. Bu nedenlerle, bu çalışmada, Aspergillus parasiticus filamentli fungusu ile meyve işleme endüstrisi atıklarından biyopigment üretimi araştırılmıştır. Bu amaçla, çalışmanın birinci aşamasında, kara havuç, nar, elma ve pancar posası atıkları A. parasiticus ile katı hal fermantasyon koşullarında 5 gün boyunca fermente edilerek en yüksek pigment üretiminin gerçekleştirildiği atık posa belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, en yüksek pigment üretiminin gerçekleştirildiği nar atık posasının optimum başlangıç pH'ı ve optimum inkübasyon süresi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, atık başlangıç pH'ı 6,5 ve inkübasyon süresinin 15. gününde en yüksek pigment üretiminin sarı renk olarak 14, 28 A/g olduğu belirlenmiştir. Üretilen biyopigmentin ayrıca %20,54 antioksidan aktivitesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, nar atık posası atıklarının değerlendirilmesi ile A. parasiticus fungusundan değerli bir ürün olan sarı renkli biyopigmentin üretimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.
doi:10.21205/deufmd.2020226618 fatcat:kxteysudvzcaro66iu4ppnsmy4