Cechy i funkcje przekazów literackich na łamach dziewiętnastowiecznej prasy kobiecej

Katarzyna Wodniak
2013 Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie  
Ze wszystkich dobrodziejstw, któremi nas darzy wiek dziewiętnasty, najcenniejszem jest jednak uprzystępnienie książek i ułatwiony dostęp do nich*. Czasopisma kobiece to wiodący dziś dział rynku prasy, najprężniej rozwijająca się dziedzina komercyjnej kultury popularnej 1 . Utrwaliły też swoją pozycję jako medium propagowania różnych odmian popularnej beletrystyki kobiecej, a w związku z tym upowszechniania czytelnictwa (określonego rodzaju) wśród kobiet. Ich potencjał w kreowaniu czytelniczych
more » ... aniu czytelniczych mód i promowaniu bestsellerów nie uszedł uwagi analityków współczesnego rynku książki 2 . Tymczasem w roli medium literatury pisma te występowały już od swoich początków, przypadających na lata dwudzieste XIX wieku, dzięki podatności tekstów literackich na cyrkulację w różnych środkach przekazu, jak i z racji braku wyrazistego profilu typologicznego periodyków ściśle literackich. Obok czasopism o charakterze ogólnym, kulturalno-społecznym, literacko-naukowym, beletrystycznym, satyrycznym, dla młodych, dla ludu, także dzienników, podejmowały one szeroko rozumianą problematykę literacką i kulturalną 3 . Gdyby spytać o tytuły dziewiętnastowiecznych czasopism kobiecych, w pierwszej kolejności przywołano by z pewnością "Bluszcz" (reaktywowany w 2008 roku), ewentualnie "Świt" Marii Konopnickiej. Tymczasem samoistnych wydawnictw tego rodzaju, w świetle ustaleń Zofii Sokół, mogło być około dwustu 4 , tak więc próba szczegółowej rekonstrukcji wyborów literackich wszystkich periodyków kobiecych ukazujących się w tym czasie na ziemiach polskich przerasta możliwości prezentowanego szkicu 5 . Ewolucja programów prasowych kilkudziesięciu najważniejszych tytułów z lat 1820-1918, z drobiazgowo wyeksponowaną zawartością literacką, stała się zresztą nie tak dawno Cechy i funkcje przekazów literackich na łamach dziewiętnastowiecznej prasy kobiecej
doi:10.12775/se.2013.009 fatcat:uo4q4oajfbbrliwk4uyoxptekq