The Effect of Forward Speed of Rotary tiller on Soil Carbon Dioxide Emission

Y Bozkurt, D Akbolat, Toprak Frezesi, Hızının Topraktan, Karbondioksit Emisyonu, Üzerine Etkisi, Yunus Bozkurt, Davut Akbolat, Süleyman Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri, Teknolojileri Mühendisliği
unpublished
Özet: Bu çalışmada, toprak frezesi farklı ilerleme hızlarında toprak işlemede kullanılarak toprağı parçalama ve topraktan karbondioksit emisyonu miktarları işleme sonrası 25 gün süresince belirli aralıklarla belirlenmiştir. Bu amaçla toprak frezesi; 0.5 (h 1), 1.0 (h 2) ve 1.5 (h 3) m s-1 olmak üzere üç farklı ilerleme hızlarında kullanılarak toprak işlenmiştir. Toprak CO 2 emisyonu, mobil toprak CO 2 emisyonu cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Toprak karbondioksit emisyonu ile birlikte,
more » ... sıcaklığı, buharlaşma ve toprak nemi de belirlenmiştir. İlerleme hızlarına bağlı olarak toprağın parçalanma düzeyini belirlemek için toprak granül irilik dağılımı da saptanmıştır. Ayrıca konulara bağlı olarak derinliğe göre toprak porozitesi ve hacim ağırlıkları da saptanmıştır. Sonuçlara göre; toprak frezesi ilerleme hızlarının toprak CO 2 emisyonu üzerine etkili olduğu bulunmuş ve h 1 konusundaki CO 2 emisyonu h 2 ve h 3 konularından daha yüksek bulunmuştur. h 1 , h 2 ve h 3 konuları için sırasıyla ortalama olarak CO 2 emisyonları 0.21, 0.15 ve 0.15 g m-2 h-1 olarak belirlenmiştir (p<0.05). Konulara bağlı olarak toprak sıcaklıkları arasındaki farklılık önemli bulunmamıştır. Topraktan buharlaşma; h 1 , h 2 ve h 3 konuları için sırasıyla 3.8, 3.8 ve 4.6 g m-2 h-1 olarak gerçekleşmiştir. h 3 konusundaki buharlaşma diğer iki konudan daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Toprak nemleri ortalamaları h 1 , h 2 ve h 3 konuları için sırasıyla %18.7, %19.2 ve %19.1 olarak belirlenmiştir. Ortalamalara göre h 1 konusundaki toprak nemi diğer iki konudan daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Elek analizine göre ilerleme hızı artışı ile toprağın parça boyutu artmıştır. Ortalama ağırlıklı toprak çapları h 1 , h 2 ve h 3 için sırasıyla 0.159, 0.216 ve 0.303 mm bulunmuştur. Konulara göre ortalama granül irilikleri arasındaki farklılık önemlidir (p<0.05). Sonuç olarak ilerleme hızı artışı ile toprağın parça boyutu artmış, toprak CO 2 emisyonu ise bunun aksine azalmıştır. Anahtar kelimeler: Toprak frezesi, toprak CO 2 emisyonu, ilerleme hızı, toprak işleme. Abstract: In this study, soil CO 2 emission was determined after the tillage using by rotary tiller. Data was periodically recorded after the tillage operation for 25 days. For this purpose, three forward speeds of rotary tiller as 0.5 (h 1), 1.0 (h 2) and 1.5 (h 3) m s-1 were used in the trial.
fatcat:5dthfikkfvb4dincio56tuzpla