Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Michał Gałędek, Anna Klimaszewska, Piotr Z. Pomianowski
2019 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa  
doi:10.4467/20844131ks.19.029.11647 fatcat:tz5qpireqzfsjl7oga3q37bzqy