Osnovne postavke primjene marketinga u društvenim djelatnostima

Marcel Meler
1991 Ekonomski Vjesnik  
Empirijski je moguće ustvrditi da su društvene djelatnosti Republike Hrvatske gotovo u cijelosti nepripremljene da svoje poslovno ponašanje usklade s tršišno organiziranim gospodarstvom i ekonomskim zakonitostima. Ova činjenica ima i imat će zasebne implikacije na njihovo prilagođavanje uspostavljanju novih mehanizama i institucija u financiranju, upravljanju, te "proizvodnji proizvoda" tih djelatnosti, koje će nedvojbeno dobrim dijelom morati biti zasnovano i na tržišnoj verifikaciji. To iz
more » ... ova mijenja način vođenja i provedbe poslovne politike subjekata društvenih djelatnosti, koji se u značajno većoj mjeri mora zasnivati na tržišnim načelima, te načelima u svijetu već poznatih metoda poslovnog odlučivanja kao pretpostavke efikasnog upravljanja i odlučivanja. Na osnovi predočenih postavki primjene marketinga u društvenim djelatnostima upečatljivo se nameće činjenica da je suvremena koncepcija tržišne orijentacije i politike, kako koncepcijski tako i s postupcima kojima se služi, primjenljiva ne samo u gospodarskim, već i u društvenim djelatnostima. Time se, jamačno, postiže i veća efikasnost tih djelatnosti.
doaj:f0ac445c78a540379ad288ed8fed01c2 fatcat:zmdpa5rrnralfl6j32qbety5ly