Εκτίμηση πλημμυρικης επικινδυνότητας και η χρήση της στον φυσικό και αστικό σχεδιασμό. Παράδειγμα εφαρμογής η πεδιάδα Τρικάλων - Καλαμπάκας

Γ. ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ, Χ. ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ, Π. ΚΑΚΑΛΙΚΑ
2005 Bulletin of the Geological Society of Greece  
Floods are part of the géomorphologie cycle during the landscape formation. The flooding events may become dangerous when affect the human activities. Hence, a certain methodology to assess the flooding risk for the basin of Trikala - Kalambaka is presented above, and a flood hazard map has been produced. The method used for the definition of locations prone to flooding combines the study of the relief with the mechanical composition of the soil. In this paper, the towns and settlements that
more » ... settlements that are vulnerable to future flooding events. In this way, the contribution of geology to the urban and natural planning is of outmost importance.
doi:10.12681/bgsg.18434 fatcat:qkpk2don25e5zmqadffauursjm