Parallel import is an important mechanism of competitive relations existence

Lubov Kuzmenko
2016 Naukovì Zapiski NaUKMA: Ekonomìčnì Nauki  
Статтю присвячено дослідженню проблем запровадження паралельного імпорту лікарських засобів. У статті розкрито проблемні та неврегульовані питання щодо введення механізму паралельного імпорту як способу реалізації принципів вільної торгівлі і вільної конкуренції. Доведено необхідність більш прозорого та ефективного механізму запровадження паралельного імпорту лікарських засобів. Досліджено можливі шляхи підвищення ефективності запровадження паралельного імпорту фармацевтичної продукції та
more » ... продукції та забезпечення її економічної доступності для споживачів як важливого механізму існування конкурентних відносин на ринках лікарських засобів. Розглянуто можливість правового обґрунтування паралельного імпорту, яка з'явилася з розробкою концепції міжнародного вичерпання прав інтелектуальної власності, яку застосовують для таких цілей: обмеження монополістичної діяльності; запобігання розділення ринку; забезпечення вільного обігу товарів на ринку. Внесено пропозиції щодо розробки прозорих і зрозумілих процедур допуску на ринок лікарських засобів, що дасть змогу виключити довільність підходу, появи «привілейованих дистриб'юторів» і, як наслідок, можливу корупційну складову. Ключові слова: паралельний імпорт, конкуренція, лікарські засоби, фармацевтичний ринок, ціни. JEL classification: F10, F13 вступ та постановка проблеми
doi:10.18523/2519-4739112016124800 fatcat:eynyfqj6lfdflke2mpbaoyzf3e