Smart microcapsules for direction-specific burst release of hydrophobic drugs

Ying-Mei Liu, Wen Wu, Xiao-Jie Ju, Wei Wang, Rui Xie, Chuan-Lin Mou, Wei-Chao Zheng, Zhuang Liu, Liang-Yin Chu
2014 RSC Advances  
doi:10.1039/c4ra09174d fatcat:bubkbcpk6jhyzf5vl4h6keszwq