Recep Şentürk ile İsmet Âdemiyetledir kitabı üzerine konuşma [article]

Recep Şentürk
2020 Zenodo  
- Kitabınız, insan haklarının kaynağını ve gelişimini Batı merkezli bir tarihselliğe dayandıran oryantalist yaklaşımlara karşı bir cevap niteliği taşımakta. En azından İslam dünyasındaki problemin dinî ve kitabi kaynaklara bağlanmayacağına ilişkin hem teorik hem de pratik argümanları yalın, açıklayıcı bir dille tespit ediyorsunuz. Bu konuda nassı referans aldığımızda, evrenselci görüşle devletçi-vatandaşçı görüşün her ikisini de doğrulayabilecek tutarlı, sahih bir temellendirmeden (mantıksal
more » ... meden (mantıksal gidimlilikten) söz edilebilir mi? Yoksa bu yorumların ağırlık merkezini, şartlara ve ihtiyaçlara işleyenfarklı mantık dizgeleri mi oluşturuyor?...
doi:10.5281/zenodo.4293219 fatcat:pzutomoe5jcchgg45bzvskqq7y