Die Roomskatolieke leer, sin en betekenis van Artikel 3(B) van die Aspostolicum

P.J. Koekemoer
1973 HTS Teologiese Studies/Theological Studies  
No abstract available.
doi:10.4102/hts.v29i4.4099 fatcat:z4r755ulfnccjm6yghe7zaznoe