Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister

Marlene Rishøj Kjær
2020
Befolkningssammensætningen er under forandring, da vi får flere ældre og færre unge. Samtidigt kører flere og flere ældre bil og har planer om at blive ved at gøre det. Det vil komme til at ændre ulykkesbilledet. Ældre bilister er generelt rigtigt gode til at undlade højrisikoadfærd – eksempelvis høj fart og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Forhold der i dag udgør et stort problem for trafiksikkerheden. Alene på grund af den demografiske forandring kan vi således forvente en positiv
more » ... rvente en positiv udvikling. Men ældre bilister har også trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. De er eksempelvis forholdsvis ofte involveret i vigepligtsulykker, og trafikulykker, hvor de mister bevidstheden. En ny temarapport fra HVU sætter fokus på ulykker med ældre bilister, og rapporten kommer med forklaringer på, hvorfor ulykkerne sker, og hvordan disse ulykker kunne være undgået. Den stadigt voksende gruppe af ældre har også betydning for trafikkens sammensætning, afvikling og ulykkesbillede. HVU har dybdeanalyseret 32 alvorlige ulykker med ældre bilister, og analysen viste at ulykkerne kan grupperes i tre forskellige ulykkestyper. • Ulykker, hvor den ældre fører ikke kunne undvige en modpart på kollisionskurs. Disse ulykker var ofte mødeulykker, men derudover havde de ingen fællestræk. • Ulykker med en ældre fører, som mistede bevidstheden. Ulykker af denne type dækker over forskellige årsager til bevidsthedstabet såsom; træthed, blackouts og forvirring • Ulykker, hvor den ældre fører havde vigepligten. Ulykkerne skete i vejkryds og viste et samspil mellem menneskelige fejl både den ældre bilist og modparten samt et udfordrende vejdesign.
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.5660 fatcat:r2wsiumk4bb4za5pbinvvqgbda