Yayılmacı yabancı böcek türleri ve önemi

Asiye UZUN, Serdar TEZCAN
2017 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Özet Bu derlemede dünya biyolojik çeşitliliğinin en önemli konuları arasında yer alan yayılmacı yabancı böcek türleri üzerinde durulmaktadır. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda artan ve günümüzde en üst düzeyine ulaşan ticaret, taşımacılık, turizm ve gezi amaçlı hareketliliklerin yayılmacı yabancı böcek türlerine etkisine ve bu faktörlerin bu türler açısından önemine dikkat çekilmektedir. Tütün beyazsineği [Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae)], batı çiçek tripsi
more » ... tripsi [Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae)], patates böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae)], Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926) (Diptera: Agromyzidae), turunçgil yaprak galerigüvesi [(Phyllocnistis citrella Stainton, 1856) (Lepidoptera: Gracillariidae)] ve domates güvesi [(Tuta absoluta) (Lepidoptera: Gelechiidae)] gibi türler Türkiye'ye bulaşan yabancı yayılmacı türlerdir. Yayılmacı yabancı böcek türlerinin yarattıkları olumsuzluklara gensel düzeyden ekosistem düzeyine kadar vurgu yapılarak diğer ülkelerde bu konuda atılan adımlar belirtildikten sonra, Türkiye açısından yapılması gerekenlerin neler olduğu vurgulanmaktadır. Abstract This review puts emphasis on the matter of invasive alien insect species, which is accepted as one of the important subjects of biodiversity. In addition, it is emphasized * Asiye UZUN, asiyeuzun@sdu.edu.tr, http://orcid.org/0000-0002-4822-4762 Serdar TEZCAN, serdar.tezcan@gmail.com, http://orcid.org/0000-0003-1980-9291
doi:10.25092/baunfbed.340560 fatcat:mo26vu3v6fgqxgiaxvqtzg4vei