An Unusual Wohlfahrtia magnifica Myiasis Case Localized in Cutaneous and Subcutaneous Tissues in a Patient with Head-Neck Cancer

Cengiz Cevik, Ozlem Aycan Kaya, Ercan Akbay, Mustafa Ozkan, Ahmet Kahraman, Murat Ucak
2014 Turkish Journal of Parasitology  
Auricular tumors constitute 6% of all head-neck tumors. Malignant tumors of the auricula are generally squamous or basal cell carcinomas. Myiasis rarely occurs in healthy individuals. In general, it is a parasite that is seen in patients with mental retardation or psychiatric disorders, elderly individuals, those with poor self-care and hygiene, and those with immune system disorders. In humans, it is mainly seen in tropical and subtropical regions; however, in rare instances, it may be seen in
more » ... , it may be seen in other regions of the world. In the literature, there are limited numbers of myiasis cases reported from Turkey. In this study, we aimed to present a myiasis case (Wohlfahrtia magnifica) involving cutaneous and subcutaneous tissues with an underlying head-neck cancer, which, to the best of our knowledge, has not been reported before in the literature. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 135-7) ÖZET Aurikula tümörleri tüm baş-boyun tümörlerinin %6'sını oluşturur. Aurikula malign tümörleri genellikle skuamöz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinomdur. Myiasis sağlıklı insanlarda nadiren görülür. Genellikle mental retardelerde, psikiyatrik bozukluğu olanlarda, yaşlılarda, kişisel hijien ve özbakımı kötü kişilerde ve immune sistemi bozukluğu olanlarda görülebilen bir parazittir. Myiasis insanlarda özellikle topical ve subtopikal bölgelerde görülür fakat diğer bölgelerde nadiren görülmektedir. Literatürde ülkemizden bildirilen myiasis olgusu çok azdır. Baş boyun bölgesinde ve özellikle de kanser yarasında çok daha nadir görülmektedir. Bu çalışmada bilgimize göre literatürde sunulmamış olan baş boyun kanseri zemininde gelişen ve deri ve deri altı dokuları tutan myiasis (Wohlfahrtia magnifica) olgusunu sunmayı amaçladık. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 135-7) Anahtar Sözcükler: Baş-boyun kanseri, myiasis, wohlfahrtia magnifica
doi:10.5152/tpd.2014.3353 pmid:25016124 fatcat:o36er63h2rb4pllcvudvpupf44