Urbanistička obilježja liturgijskih građevina u Zagrebu u 20. stoljeću

Zorana Sokol Gojnik, Igor Gojnik, Mladen Obad Šćitaroci
2016 PROSTOR  
Članak govori o urbanističkim obilježjima liturgijskih građevina u Zagrebu u 20. stoljeću, a rezultat je istraživanja provedenog prema prethodno postavljenim kriterijima. Istraživanje je provedeno na temelju obilaska terena, analize zatečenog stanja i analize smještaja liturgijskih građevina na Hrvatskoj osnovnoj karti. Rezultati istraživanja pokazuju da su liturgijske građevine u 20. stoljeću u Zagrebu prestale biti gradotvorni element kakav su bile u prethodnim povijesnim razdobljima, te da
more » ... azdobljima, te da se pred njima formiraju javni prostori dominantno privatnog karaktera.
doi:10.31522/p.24.1(51).3 fatcat:ufgtow325rdipjqyzzgzrm6odq