PROBLEMY ZDALNEGO WYKRYWANIA PAR ALKOHOLU W ZAMKNIĘTYCH KABINACH

Jarosław Młyńczak, Krzysztof Kopczyński, Jan Kubicki, Jadwiga Mierczyk
2015 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
Streszczenie. W pracy przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów związanych z transmisją okien dla wykorzystywanego promieniowania przy wykrywaniu par alkoholu w kabinach. Zaprezentowano zmodyfikowaną metodę absorpcji różnicowej polegającą na wprowadzeniu dwóch wiązek odniesienia o różnym współczynniku absorpcji w szkle. Zwrócono szczególną uwagę na własności optyczne okien dla wykorzystywanych wiązek promieniowania o różnej długości fali. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i
more » ... ymentalnych i pokazano możliwości praktycznego wykorzystania przedstawionej metody do wykrywania par alkoholu w kabinach z oknami zwłaszcza w pojazdach samochodowych przy wykorzystaniu zaprezentowanych opisów. Abstract. The paper presents methods of solving the problems associated with the transmission of windows for radiation used in the detection of alcohol vapor in the car cabins. A method of differential absorption modified by introducing two reference beams characterized by different absorption in the windows was presented. Special attention was paid to the optical properties of car windows. The experimental results and the possibility of practical use of the method were described.
doi:10.5604/20830157.1148049 fatcat:4nwqcflydbaj5hdplphtpsappa