TOPOGRAPHY AS EPITAPH OR EPITAPH AS TOPOGRAPHY : WORDSWORTH'S EXCURSION

SAEKO YOSHIKAWA
1998 Studies in English Literature  
doi:10.20759/elsjp.75.2_253 fatcat:sktghfnezjfejdjga43n4oadoy