Öğrenme Analitikleri ve Yükseköğretimdeki Uygulama Alanları

Emine TUTSUN
2020 Bilişim Teknolojileri Dergisi  
Özet-Öğrenme analitikleri, öğrenme ortamlarının ve süreçlerinin iyileştirilmesi adına öğrenenlerden toplanan ve analiz edilen verilerin yine öğrenenlere fayda sağlaması için kullanılmasına odaklanır. Bu fayda üniversitede aldığı bir dersi bırakmak üzere olan bir öğrenenin müdahalelerle derse devamlılığını sağlamak olabileceği gibi, performansı düşük bir öğretim üyesinin geri bildirimlerle daha verimli bir eğitim süreci sunması da olabilir. Bu çalışmada ilk olarak öğrenme analitiği kavramına
more » ... itiği kavramına ilişkin tanımlar ve kullanım alanlarından bahsedilmiştir. Sonrasında dünya genelinde ve Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında uygulanan analitiklere ilişkin örnek çalışmalar sunulmuştur. Ayrıca Türkiye'de öğrenme analitikleri uygulamalarında eksiklik görülen noktalar vurgulanmıştır. Dünya genelinde yoğun araştırmaların yapıldığı ve Türkiye'de de uygulanmasının yükseköğretim kurumlarında verimlilik sağlayacağının öngörüldüğü çalışma alanları listelenmiştir. Anahtar kelimeler-öğrenme analitikleri, öğretim teknolojileri, büyük veri Abstract-Learning analytics focuses on the use of data is collected from learners and analysis to be used for their benefit. This benefit includes improving learning environments and the learning process. Also, it may employ interventions to ensure the continuity of a student who is about to drop a course they have taken at the university or provide a more efficient education process for the learners with the feedback for the lecturer who has a low performance. In this study, firstly, the definitions and usage areas of the concept of learning analytics are mentioned. Later, example studies on analytics applied in higher education institutions in Turkey and in the world are presented. In addition to this, the missing points in learning analytics applications in Turkey are highlighted. Finally, there is a raft of research on some subject areas around the world and these subject areas which are also thought to provide efficiency in higher education institutions in Turkey are listed in this study.
doi:10.17671/gazibtd.688052 fatcat:upre6t77ejg3vcbytj5ccwqqru