La política de garantía de ingresos en España

Luis Sanzo González
2018 ZERBITZUAN  
Zalantzarik gabeko bidegurutzean dago dirusarbideak bermatzeko politika Espainian. Gizartebabeserako sistemaren gabezia sakonak azaleratu ditu 2008. urte osteko finantzen arloko iskanbiletan jatorria izandako enpleguaren krisialdiak, eta oraindik ere ez da zantzurik ageri sistemaren egokitzerako. Artikulu honetan modu orokor batean aurkezten da ongizatearen Estatuaren oinarrizko zutabe honen etorkizunaren inguruko eztabaida egokitzeko komenigarria den testuingurua. Gako-hitzak: Pobrezia,
more » ... k: Pobrezia, langabezia, gizarte-babesa, Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntza, erreforma, gastu soziala. La política de garantía de ingresos en España se encuentra, sin duda, ante una encrucijada. La crisis de empleo posterior a las turbulencias financieras de 2008 ha mostrado las profundas carencias del sistema de protección existente, sin que por ahora se perfilen con nitidez las vías de actualización de este sistema. Este artículo presenta, de manera genérica, el contexto en el que se conviene situar el debate sobre el futuro de esta parte fundamental de la acción del Estado de bienestar. Palabras clave: Pobreza, desempleo, protección social, renta de garantía de ingresos, reforma, gasto social.
doi:10.5569/1134-7147.65.04 fatcat:574b77z4fbbmjfoqdhfogznxay